ÄNDAMÅL

En femtedel av den årliga avkastningen läggs till kapitalet. Återstående del får användas för arvodering av gästföreläsare som ej tillhöra Stockholm högskola men äro villiga att giva en eller flera föreläsningar vid denna. Därvid böra föreläsare inom de exakta naturvetenskaperna, särskilt fysik, kemi, fysiologi och astronomi samt geologi och mineralogi, företrädesvis komma i åtanke. Vad som icke förbrukas av sistnämnda hälf av årsavkastningen må läggas till huvudfonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svante och Maria Arrhenius fond
Organisationsnummer:802000-2054
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 684 681 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS