ÄNDAMÅL

Från fonden utdelas vart femte år en medalj i guld, benämnd Svante Arrhenius-medaljen, till någon inländsk eller utländsk vetenskapsman, som på något av fysikens eller kemiens område utfört banbrytande forskningar.Om i framtiden fonden skulle växa så att den uppenbart överstiger vad som är behövligt för medaljerna, må det sålunda uppkomna överskottet, helt eller delvis, användas till understöd åt svensk fysisk eller kemisk forskning. Förslag härom kan framställas av ledamot av tredje eller fjärde klassen. Beslut fattas av akademien efter hörande av dessa klasser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svante Arrhenius minnesmedaljfond
Organisationsnummer:802408-0999
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 10405 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS