ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta samtliga aktier eller andelar i juridisk person vars ändamål är att bistå dess Kunder med affärsutveckling, lönsamhetsbefrämjande och/eller administrativa tjänster, nedan kallat bolaget. Stiftelsen ska säkerställa att Bolaget företräder sina Kunder gentemot fordonstillverkare och andra därtill relaterade leverantörer som Bolagets Kunder har avtalsrelation med, och därvid understödja affärsutveckling samt ge lönsamhetsbefrämjande och/eller administrativt stöd i Kundernas affärsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SVÅ
Organisationsnummer:802479-0464
Adress:
  • Linnégatan 28
  • 114 47  Stockholm
Telefonnummer:08-4591890
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 169 191 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS