ÄNDAMÅL

Att ingripa hjälpande där nöd uppstår bland barn, såväl inom som utom Sverige, samt att verka i allmänt barnavårdande, även förebyggande syfte. Stiftelsen skall även ha till ändamål att stödja forskning och upplysning om barnsjukdomar. Till främjande av nämnda ändamål skall efter beslut av stiftelsens styrelse årligen och vid behov utbetalas kontanta bidrag antingen på grund av händelse eller förhållande som uppmärksammats av någon av styrelsens ledamöter eller på grund av anmälan ställd till stiftelsens styrelse. Bidrag skall utgå ur stiftelsen avkastning. Därutöver skall även kapitalet kunna tas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Susanne Westerbergs Minnesfond
Organisationsnummer:813600-1941
Adress:
  • Westerberg
  • Beatelunds Säteri
  • 134 61 INGARÖ
Telefonnummer:08-57027001
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:113 179 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS