ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet, enligt den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken (waldorfförskolepedagogik). Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån samt teckna borgen till stöd för ändamål, som stiftelsens verksamhet är beroende av från vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl a forskning inom en fri högskola och därmed idéellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Ekonomiskt stöd som avses i andra stycket får lämnas endast om därmed, enligt styrelsens bedömande, förverkligandet av ändamålet i första stycket inte åsidosätts.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sunnanäng Barnträdgård, Höörs Waldorfförskola
Organisationsnummer:842000-7737
Adress:
  • Dammgatan 6
  • 243 32 HÖÖR
Telefonnummer:0413-237 13
E-post:sunnanangbarntradgard@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS