ÄNDAMÅL

Ändamålet med fonden, som är bildad genom frivilliga sammanskott af enskilda personer, är att genom lån eller stipendier, eller både ock, ekonomiskt hjälpa behövande unga församlingsmedlemmar, eller tidigare församlingsmedlemmar att fort- eller utbilda sig för visst levnadskall. Företrädesvis bör härvid de komma i åtanke som konfirmerats och fyllt 16 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sundsvalls GA församlings understöds- och studiefond
Organisationsnummer:889202-7031
Adress:
  • Klas Löfgren
  • Skinnaråkersgattu 6
  • 793 70 Tällberg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 590 209 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS