ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till att gottgöra, så långt den kan, den förlust för arbetsinrättningen, som uppkommer genom skillnad i arbetsprodukternas försäljningspris och rudiamateriernas inköpspris jämte förädlingskostnaden, och varigenom således åt ett större antal arbetare skulle kunna lämnas arbetsförtjänst.Ändrat genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 2009-09-08:”en stående fond, att förvaltas av Karlstads kommun, vars kapital och avkastning skall användas till sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa, i syfte att åstadkomma att de arbetslösa kan komma till egen försörjning.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sundbergska donationsfonden
Organisationsnummer:873201-5444
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:682 200 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS