ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ränteavkastningen skall användas till understöd åt tolv stycken änkor eller äldre ogifta döttrar efter handlande eller civila tjänstemän samt efter hantverkare. Utdelningen skall äga rum halvårsvis, dels den 15 maj och dels den 15 november och får bestämmas till högst ett tredjedels basbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Suellska donationen
Organisationsnummer:846003-5754
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS