ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av samfondens årliga avkastning skall 1/10-del läggas till kapitalet. Återstoden skall användas till bistånd åt mindre bemedlade. Bidraget bestämmes med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter, samfondens årligentillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra en verklig hjälp. Fondavkastningen får icke användas till tillgodoseende av behov, som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Vid utdelning bör beaktas donatorernas för vissa delfonder meddelade föreskrifter om personer tillhörande viss yrkesgrupp på så sätt, att under i övrigt lika förhållanden sökande tillhörande viss yrkesgrupp har företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen styrelsen för Socialförvaltningen Samfond för mindre bemedlades
Organisationsnummer:843001-4046
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:285 565 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS