ÄNDAMÅL

Broströmska donationen grundar sig på en av ångfartygsaktiebolaget Tirfing i skrivelse till stadsfullmäktige av den 12 september 1918 gjord donation, enligt vilken till staden såsom gåva överlämnats ett belopp av en miljon kronor, att användas till uppförande av en byggnad för inrymmande av ett sjöfartsmuseum. Stiftelsens ändamål är att främja Sjöfartsmuseets verksamhet. Av stiftelsens löpande avkastning skall årligen 10 procent föras till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum
Organisationsnummer:857500-7680
Adress:
  • Sigvard Fjellsson
  • Erik Dahlbergsgatan 11 A
  • 411 26 Göteborg
Telefonnummer:031-134847
E-post:siggefab@hotmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 203 173 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS