ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen skall av Skolstyrelsen utdelas till skolledare och lärare vid Köpings kommuns gymnasieskola och grundskolas högstadium som bidrag till studier, studieresor ochvetenskapligt och pedagogiskt författarskap. Avkastningen, som icke användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen studiefond för skolledare och lärare vid Köpings kommuns gymnasieskola och grundskolans högstadium
Organisationsnummer:878500-7199
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Drätselkontoret
  • 731 85 KÖPING
Telefonnummer:0221-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS