ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bidra till skapandet av det framtida, ”utopiska” världssamhälle, som den danske författaren Martinus beskriver i kapitlet ”Ett internationellt världsrike under skapande” i band 1 av sitt verk ”Livets bog”. Stiftelsen ska verka för några av dom tusentals saker som behöver fixas åt det framtida världssamhället. Stiftelsen ska ha på sitt program att verka för följande saker: 1) Internationalism 2) Esperanto 3) Diktande på esperanto 4) Vegetarism 5) Antivivisektion 6)Martinus kosmologi 7) Bön 8) Ickevåldsrörelse och ickevåld i vardagen 9) Kvinnans och mannens frigörelse från manssamhället 10) Social tregrening 11) Experimentkonstskapande i nonfigurativ tradition inom bildkonst litteratur osv. 12) Tillsammansskapande 13) Kollektivrörelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strån till stacken
Organisationsnummer:802007-2990
Adress:
  • Jarl Hammarberg
  • Illergatan 1
  • 426 71 Västra Frölunda
Telefonnummer:031-244621
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 252 856 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS