ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bidra till skapandet av det framtida, ”utopiska” världssamhälle, som den danske författaren Martinus beskriver i kapitlet ”Ett internationellt världsrike under skapande” i band 1 av sitt verk ”Livets bog”.Stiftelsen ska verka för några av dom tusentals saker som behöver fixas åt det framtida världssamhället. Stiftelsen ska ha på sitt program att verka för följande saker:1) Internationalism 2) Esperanto 3) Diktande på esperanto 4) Vegetarism 5) Antivivisektion 6)Martinus kosmologi 7) Bön 8) Ickevåldsrörelse och ickevåld i vardagen 9) Kvinnans och mannens frigörelse från manssamhället 10) Social tregrening 11) Experimentkonstskapande i nonfigurativ tradition inom bildkonst litteratur osv. 12) Tillsammansskapande 13) Kollektivrörelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strån till stacken
Organisationsnummer:802007-2990
Adress:
  • Jarl Hammarberg
  • Illergatan 1
  • 426 71 Västra Frölunda
Telefonnummer:031-244621
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 141 555 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS