ÄNDAMÅL

Att äga och förvalta ovan under § 3 angivet kapital och fast och lös egendom; att i sin vidaste mening, inom tillgängliga resurser, bevara de i § 3 nämnda fastigheterna sammanlagt utgörande det som avses med beteckningen Strömsbergs Industriminnen;úûatt verka för att väsentliga aspekter på de historiska Strömsbergsverkens (Bruken i Strömsberg, Ullfors, Västland, Hillebola och Utansjö) verksamheter, som tidig industrikoncernbildning och leverandtör på världsmarknaden, belyses genom forskning och information; att ansvara för Strömsbergs Industriminnen, inom giva resurser, städse hålles i sådant skick att det kan vara tillgängligt för besökare och de och övriga intresserade inom och utom Sverige har tillgång till information på olika nivåer, med hjälp av olika lämnpliga media.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strömsbergs Bruks Industriminnen
Organisationsnummer:802424-3613
Adress:
  • Werviers väg 2
  • 815 96 STRÖMSBERGS BRUK
Telefonnummer:070-693 07 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS