ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation genom bidrag till enskilda eller juridiska personer och/eller institutioner och/eller fonder – statliga eller privata – främja vetenskaplig forskning, som kan antagas vara till gagn för forskningsverksamhet, som direkt eller indirekt faller inom ramen för föreningens verksamhet, allt i den utsträckning föreningen vid direkt omkostnad för dylika ändamål vid taxering till inkomstskatt skulle vara berättigat tillavdrag för kostnaden härför. Bidragen skall i första hand utgå av stiftelsens avkastning men jämväl stiftelsens kapitalmedel må av styrelsen ställas till förfogande för disposition till fullföljande av stiftelsens ändamål när så finnes önskvärt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stärkelsen Forskning och Utveckling
Organisationsnummer:836200-7919
Adress:
  • Degebergavägen 60-20
  • 29191 Kristianstad
Telefonnummer:044-286100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS