ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom permanenta och tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentaion belysa August Strindbergs liv och verk samt att upplåta lokaler till forskning och annan verksamhet i detta syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Strindbergsmuseet
Organisationsnummer:802006-3510
Adress:
  • Drottninggatan 85
  • 111 60 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-6268077
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS