ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta de tillgångar som avsatts till stiftelsen, avkastningen därav, samt vad som framgent i övrigt må tillfalla stiftelsen. Avkastningen av stiftelsens tillgångar skall användas för att personer, som från tid tillannan är anställda i Steamson AB (556599-4869), jämte övriga bolag som från tid till annan ingår i den koncern vari Streamson AB kan komma att ingår (”anställda”), skall beredas möjlighet att få del av värdetillväxten i företaget.

Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom

– att delta i emissioner av aktier, konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, och andra värdepapper, som Streamson AB från tid till annan kan komma att rikta till stiftelsen, och genom att erbjuda de anställda att på marknadsmässiga villkor förvärva aktier i bolaget, eller andra rättigheter, som stiftelsen genom sitt deltagande i emissioner erhållit rätt till och/eller

– att vidta personalfrämjande åtgärder för de anställda. Åtgärderna skall bestå i finansiering av utbildningsverksamhet eller annnan verksamhet som främjar kompetensutvecklingen och arbetstrivseln hos de anställda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Streamson
Organisationsnummer:802424-4777
Adress:
  • Magnus Persson
  • Sandvägen 53
  • 236 36 Höllviken
Telefonnummer:08-4418410
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS