ÄNDAMÅL

Stiftelsen har tillkommit enligt i deldom den 21 december 1965 av Mellanbygdens vattendomstol givna föreskirfter i fråga rörande skilda vattenkraftutbyggnadsföretags inverkan på virkesutdrivningen till Storsjöns allmänna flottled. Virkesutdrivniningsfonden skall uppbära, förvalta och fördela belopp som tillföres fonden från Indalsälvens Vattenregleringsföretag och Storsjön-Övre Indalsälvens Flottningsförening enligt bestämmelserna i nämnda deldom. Virkesutdrivningsfondens ändamål är att disponera tillgångarna för bidrag till skogsbruket inom Storsjöns virkesutdrivningsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Storsjöns Virkesutdrivningsfond
Organisationsnummer:802478-1968
Adress:
  • Ingemar Olofsson
  • Färjemansgatan 26 B 4 tr
  • 831 41 Östersund
Telefonnummer:070-395 3916
E-post:ingemarolofsson@bredband.net
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 963 894 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS