ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet ge ekonomiskt stöd åt prästfamilj vid prästs frånfälle eller vid uppkommen social svårighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stolplyckegården
Organisationsnummer:822000-7572
Adress:
  • Håkan Jutterdal
  • Klockaregården 5
  • 586 44 Linköping
Telefonnummer:013-177559
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 680 847 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS