ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet ge ekonomiskt stöd åt prästfamilj vid prästs frånfälle eller vid uppkommen social svårighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stolplyckegården
Organisationsnummer:822000-7572
Adress:
  • John Fröberg
  • Strömsborgsvägen 12
  • 612 76 Lotorp
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 164 778 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS