ÄNDAMÅL

Avkastningen av Stockholmsfonden i den mån fonden eller avkastningen ej användes enligt bestämmelserna i 1 och 2 mom. härovan eller i 5 § skall, efter avdrag av kostnaden för deposition i öppet förvar i bank av fondens värdehandlingar, komma Stockholms stad, enligt de närmare bestämmmelser, som angivas i 3 §, tillgodo såsom bidrag för sådan barnavårdande verksamhet, som avses i barnhusets reglemente eller eljest är av annan i 2 § 2 mom. lagen om samhällets barnavård åsyftad beskaffenhet än uppehållande av barnhem för stadigvarande vård av normala, friska barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholmsfonden
Organisationsnummer:802402-5424
Adress:
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Döbelnsgatan 50
  • 11352 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6796078
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS