ÄNDAMÅL

Att upprätta hem för hantverkare, företrädesvis sådana, som tillhör eller förut tillhört Hantverksföreningen samt deras hustrur/män eller efterlevande maka/make till dessa. Stiftelsen kan även på annat sätt exempelvis genom hyresbidrag eller vårdinsatser utöva hjälpverksamhet bland behövande äldre hantverkare och deras anhöriga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms stads Hantverksförenings Ålderdomshem
Organisationsnummer:802001-3721
Adress:
  • Vasagatan 46
  • 111 20 Stockholm
Telefonnummer:08-4427840
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS