ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning lägges en femtedel till kapitalet. Återstoden må av styrelsen efter framställning av den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen användas för främjande av vetenskaplig forskning inom avdelningen. Därvid böra, utan hänsyn till nedan angivna ordningsföljd, särskilt följande ändamål komma i betraktande: 1. Understöd för utgivande av sådana vetenskapliga arbeten inom avdelningens läroområde, som författats av personer, vilka äro eller varit anställda såsom lärare vid avdelningen eller vilka där idka vetenskapliga studier: 2. Prisbelöning av sådana vetenskapligt särskilt framstående arbeten inom avdelningens läroområde, som författats av personer, vilka avses i punkt 1: 3. Understöd åt vetenskapsidkare inom avdelningens läroområde, som äro anställda vid avdelningen såsom docenter eller där idka studier. 4. bidrag åt avdelningens lärare för möjliggörande av in- eller utrikes studieresor: 5. Anordnande av föreläsningar inom avdelningens läroområde vid högskolan av utländska vetenskapsmän.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms stads fond för främjande av vetenskaplig forskning inom högskolans stats och rättsvetenskapliga fakultet
Organisationsnummer:802403-3386
Adress:
  • Ekonomiavdelningen
  • Stockholms Universitet
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 120 058 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS