ÄNDAMÅL

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer, företrädesvis från huvudstaden, och endast då utrymmet medgiver, från andra orter.Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnat, att det, så vitt ske kan, för de därstädes intagna ersätter saknaden av ett gott hem. Den omvårdnad, som skall besörjas av den egentliga fattigvården med dess försörjnings- och sjukvårdsanstalter, tillhör icke Sjukhemmets verksamhetsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Organisationsnummer:802002-9818
Adress:
  • Box 12230
  • 102 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6171200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS