ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som är grundad genom frivilliga gåvor, står under H. Maj:t Konungens höga beskydd och har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjömän, lämna understöd åt sjömän för deras försörjning, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av sjömän samt att i mån av resurser utöva sådan hjälpverksamhet och lämna sådana understöd till sjömännens familjer, Verksamheten skall i första hand bedrivas till förmån för personer som är eller har varitmantalsskrivna i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Sjömanshem
Organisationsnummer:802002-9974
Adress:
  • Box 4189
  • 102 64 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6433907
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS