ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall utnyttja tillgängliga medel till följande ändamål: Lämna bidrag till sådana aktiviteter, som är till glädje och nytta för cancerpatienter och deras närstående i Stockholms län. Exempel är föredrag, utflykter, förfriskningar vid sammankomster, etc. Lämna bidrag till forskningsprojek, som rör de psykologiska aspekterna på omvårdnanden av cancerpatienter och deras närstående. Lämna understöd för att bidra till att täcka kostnader för enskilda cancerpatienter och deras närstående i Stockholms län, som på egen önskan deltar i sådana forskningsprojekt, och där deltagarna får sådana kostnader, t.ex. för resor, att dessa ej kan helt bekostas av henne/honom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms läns cancerpatienter
Organisationsnummer:814000-9153
Adress:
  • c/o Tedenmyr
  • Kastargränd 3
  • 17836 Ekerö
Telefonnummer:0707-901280
E-post:bengt.tedenmyr@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS