ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt stödja dem som genom vidareutbildning – efter fullföljd grundutbildning – vill förkovra sig för vidare tjänst i kristen verksamhet – inom eller utom landet – eller dem som önskar bedriva vetenskaplig forskning som berör kristen verksamhet. Med grundutbildning avses fullföljda studier vid teologiskt seminarium, högskola eller motsvarande. Stipendiekommittén är behörig medge dispens från denna regel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Kristliga Ynglingaförenings Stipendiefond
Organisationsnummer:802408-9370
Adress:
  • Johansson
  • Västmannagatan 15
  • 111 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6740770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 913 321 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS