ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att driva hästambulansverksamhet vid tävlingar inom hästsporten samt att upprätthålla allmän jourverksamhet för hästar. Hästambulansverksamheten ska bedrivas i första hand inom Mälardalsområdet. I den mån stiftelsen bedöms ha resurser att bedriva sin verksamhet även utanför detta område ska stiftelsen vara oförhindrad att utöka sin verksamhet geografiskt. Jourverksamheten ska bedrivas året om för alla svårt sjuka eller skadade hästar inom upptagningsområdet. Härutöver ska tävlingsjour hållas vid Solvalla travbana och Täby Galopp. Förutsatt att en av stiftelsens ambulanser med förare bedöms kunna upprätthålla jouren i Storstockholm får stiftelsen låna ut annan tillgänglig hästambulans mot skälig ersättning till andra hästevenemang.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Hästambulanser
Organisationsnummer:802426-7257
Adress:
  • Walleniusrederierna
  • Box 17086
  • 104 62 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7720500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS