ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vidga möjligheterna för därför lämpade pojkar och ynglingar i Stockholms med omnejd att få utöva körsång. Stiftelsen skall sålunda ha till uppgift, bland annat, att värva sådan ungdom att ansluta sig till kören, att främja intresset för körsång och ge den till kören anknutna ungdomen musikalisk fostran och därmed fördjupa den musikaliska traditionen i Stockholm med omnejd, att verka för personligt karaktärsdanande bland den till kören anslutna ungdomen, att i samråd med körens konstnärlige ledare besluta om gosskörens repertoar samt därvid tillse att den omfattar såväl klassisk som modern musik i en seriös, högt syftande konstnärlig stil, att genom konserter och turnéer i Sverige och andra länder sprida kännedom om svensk musiktradition.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Gosskör
Organisationsnummer:802008-9341
Adress:
  • Box 49141
  • 10029 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6500518
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS