ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bedriva folkhögskola och annan därmed förenlig verksamhet och att därvid särskilt beakta de kulturellt och utbildningsmässigt eftersattas behov av studier. Stiftelsen ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former och metoder inom vuxenutbildningen samt att verka för att kännedom om främmande kulturer sprids genom en ökad internationalisering av studiearbetet. Stiftelsen är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholms Folkhögskola
Organisationsnummer:802017-0026
Adress:
  • Box 6901
  • 102 39 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7894100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS