ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja filantropi i Sverige och miljön för filantropiskt givande.Främjandet ska ske genom verksamhet syftande till att öka filantropiskt engagemang i Sverige och internationellt, bl.a. genom att:- Anordna möten, symposium och seminarier, vilka ska finansieras genom deltagaravgifter och sponsring, bland annat det redan etablerade Stockholm Philanthropy Symposium, vilket tidigare arrangerats av stiftaren.- Öka medvetenhet och kunskap kring filantropi.- Verka för filantropiskt samarbete över gränserna.- Erbjuda forum för dialog, kunskapsspridning, nätverkande och lansering av nya idéer inom filantropi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholm Philanthropy Symposium
Organisationsnummer:802478-7379
Adress:
  • Box 45173
  • 104 30 Stockholm
Telefonnummer:0709-560051
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS