ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja filantropi i Sverige och miljön för filantropiskt givande. Främjandet ska ske genom verksamhet syftande till att öka filantropiskt engagemang i Sverige och internationellt, bl.a. genom att: – Anordna möten, symposium och seminarier, vilka ska finansieras genom deltagaravgifter och sponsring, bland annat det redan etablerade Stockholm Philanthropy Symposium, vilket tidigare arrangerats av stiftaren. – Öka medvetenhet och kunskap kring filantropi. – Verka för filantropiskt samarbete över gränserna. – Erbjuda forum för dialog, kunskapsspridning, nätverkande och lansering av nya idéer inom filantropi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholm Philanthropy Symposium
Organisationsnummer:802478-7379
Adress:
  • c/o Norrskens house Box 30
  • Birger Jarlsgatan 57 C
  • 113 56 Stockholm
Telefonnummer:0709-560051
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS