ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna understöd för att främja den klassiska och moderna svenska danskonsten, och därvid särskilt skapa utvecklingsmöjligheter för svenska koreografer och dansare samt göra danskonsten tillgänglig för en större och bredare publik.Ändamålet må fullföljas bl a genom anordnande av turnéer utomlands samt av dansföreställningar vid sidan av de stora scenerna i Sverige. Härvid skall framstående utövare av danskonsten engageras.För främjande av stiftelsens ändamål må även utdelas stipendier eller belöningar till framstående utövare av danskonsten.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stockholm 59 North
Organisationsnummer:802409-3018
Adress:
  • Rålambsvägen 29
  • 11259 Stockholm
Telefonnummer:0708-27 73 21
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS