ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagt till kapitalet, efter beslut av kommundelsnämnden i Kälarne utdelas till behövande grundskoleelever i Håsjö och Hällesjö församlingars skolor som bidrag till lägervistelse. Visst företräde skall vid beslut om utdelning ges förtjänta elever. Avkastningen år inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stipendiefonden
Organisationsnummer:802424-5717
Adress:
  • Bräcke kommun
  • Box 190
  • 843 21 Bräcke
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:65 960 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS