ÄNDAMÅL

Utdelning av fonden göres med 20 (tjugo) procent på avkastningen av det kapital som i dödsboets namn står införd på fondens konto. Nämnda utdelning skall äga rum varje år vid skolterminsslutet i december månad, så länge det finns penningmedel kvar på fondens konto. Behöriga att ansöka om bidrag, är personer företrädesvis i åldern 18 -25 år, såväl kvinnor som män med bohuslänsk anknytning som ägnar sig åt att i utbildningssyfte studera kyrkomusik vid etablerad utbildningsanstalt på akademisk nivå, med målet att förvärva behörighet att avlägga högre organistexamen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stina Gustafssons Fond
Organisationsnummer:802425-0295
Adress:
  • Erik Svensson
  • Kyrkoallén 12
  • 777 30 Smedjebacken
Telefonnummer:070-5310696
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 378 822 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS