ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årligen utdela priset Det Gyldene Benet till en värdig mottagare.Mottagaren av utmärkelsen Det Gyldene Benet, som skall utdelas vid en tillkännagiven cermoni, skall verka i Stig Vigs anda. Det vill säga:- Med stor integritet, humor, allvar, lätt anarkistisk, aningen psykadeliskt och minimalistiskt.- Med ett icke ringa samhällsangagemang, som kan hjälpa till att leda en förvirrad värld in i framtiden.Samtliga karaktärsdrag kan betraktas som och/eller, vart och ett kan vara tillräckligt för en nominering till priset. Till yttermera visso kan utmärkelsen tilldelas en mottagare vars potential bedöms vara tillfyllest, ehuru vederbörande de facto icke ännu verkligen uträttat något.Ett ekonomiskt bidrag är vidhäftat ”Benet”. Storleken på priset avgörs av stiftelsens ekonomi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stig Vigs Minnesfond
Organisationsnummer:802477-8337
Adress:
  • Lars Göran Olofsson
  • Grafitgränd 3
  • 168 60 BROMMA
Telefonnummer:070-827 69 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS