ÄNDAMÅL

I syfte att stimulera två särskilda kategorier av hästskötare till att ytterligare utveckla sina kunskaper inom området har vi – i anslutning till firandet av att det i år är 20 år sedan Stig H Johanssons Stipendiefond bildades – utfäst oss att tillsammans avskilja 600 000 SEK till en självständig förmögenhet. Stiftelsen ska främja det i ingressen angivna huvudsyftet genom att årligen ur nettot av den löpande avkastningen på sin förmögenhet utge bidrag till hästskötare som antingen under det senaste året har ansvarat för skötseln av travhästar som såväl tidigare som under det aktuella året har uppnått stora sportsliga framgångar eller som under många år har visat stor fallenhet och stort engagemang för sitt uppdrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stig H Johanssons Hästskötarfond
Organisationsnummer:802479-2221
Adress:
  • Alby Gård
  • 194 92 Upplands Väsby
Telefonnummer:851020358
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS