ÄNDAMÅL

Enligt testamentet, daterat den 5 augusti 2003, skall stipendiefonden vara avsedd för eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi för studerande, som ej uppnått 30 års ålder. Om det visar sig att det något enstaka år ej finnes någon lämplig sökande till stipendiet kan även tekniskt studerande, som ej uppnått 30 år och går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden. Den, som kan komma ifråga för utdelning ur fonden, skall i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun. Varje år skall utses fyra stipendiater, av vilka två skall vara studerande av kyrkomusik och två skall vara teologistuderande. Sökanden skall till stipendieansökan bifoga intyg om pågående studier från respektive läroanstalt (sökanden skall ha fullföljt minst en termin). Fonden skall förvaltas av Sölvesborgs kommun genom dess kommunstyrelse, medan beslut om utdelning ur fonden fattas av barn- och utbildningsnämnden i Sölvesborg. Ur fonden skall årligen till varje stipendiat utdelas belopp motsvarande två prisbasbelopp. Stipendierna skall utdelas senast den 1 september varje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stig Bertholdssons stipendiefond
Organisationsnummer:802425-6763
Adress:
  • Sölvesborgs kommun
  • Ekonomikontoret
  • 294 80 SÖLVESBORG
Telefonnummer:0456-10541
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS