ÄNDAMÅL

Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik har till ändamål att, som stiftsgård i Västerås stift, i förvärvade och till förvaltning överlämnade fastigheter a)anordna och upplåta plats för kurser, läger och möten för huvudsakligen ungdom med uppbyggelse och undervisning i Svenska kyrkans tro och liv samt utbildning av funktionärer i den kyrkliga verksamheten, särskilt den för ungdomar; b) bereda tillfälle till semester- och annan rekreationsvistelse, särskilt för personer som har svårt att på annat sätt få tillgång till sådan, med inriktning på såväl fysiskt, psykiskt som andligt välbefinnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik
Organisationsnummer:883200-3084
Adress:
  • Kyrkvägen 2
  • 795 32 RÄTTVIK
Telefonnummer:010-160 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 844 739 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS