ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall varaatt svara för huvudmannaskapet för de statliga musikresurser, som enligt överenskommelse av den 15 maj 1986 mellan statens förhandlingsnämnd och Östergötlands läns landsting, överförs till landstinget fr o m den 1 januari 1988,att inom ramen för tillgängliga resurser och enligt de förutsättningar som avtalet ger främja det regionala musiklivet,att i övrigt handha och utveckla den regionala musikverksamheten efter de riktlinjer som av huvudmannen anges vid varje tidpunkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östgötamusiken
Organisationsnummer:822001-8058
Adress:
  • Box 140
  • 58102 LINKÖPING
Telefonnummer:013-359970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 095 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS