ÄNDAMÅL

Av samfondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Vad därefter återstår av avkastningen ställes en gång per år till styrelsens för Östervångsskolan disposition för att av styrelsen efter förslag av skolans rektor, användas till nytta och nöje för elever inskrivna vid skolan. Vid dispositionen av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning det befinnes lämpligt. Samfondens avkastning får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östervångsskolans samfond
Organisationsnummer:802425-9718
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:841 810 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS