ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum, användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Fondens avkastning må dock inte användas för ändamål som skall bekostas med allmänna medeleller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östersunds sjukhus frisängsfond
Organisationsnummer:893201-2431
Adress:
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Box 654
  • 831 27 Östersund
Telefonnummer:063-14 75 00
E-post:georgios.bitsakis@regionjh.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:962 649 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS