ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att inom Östergötlands län bedriva och befrämja kulturminnesvård och övrig museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet, att förvalta och vårda stiftelsens fastigheter, markområden, byggnader och samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att i övrigt handha och utveckla museiverksamheten efter de riktlinjer som vid varje tidpunkt anges.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östergötlands museum
Organisationsnummer:822000-6103
Adress:
  • Box 232
  • 58102 Linköping
Telefonnummer:013-230300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:144 407 530 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS