ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till ett Liljeforsmuseum i Österby herrgård söka samla ett representativt urval av Bruno Liljefors konst samt genom insamlingsverksamhet och därmed förenade aktiviteter skapa förutsättningar för muséets fortbestånd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Österbybruks herrgård
Organisationsnummer:817300-4915
Adress:
  • Box 46
  • 74821 ÖSTERBYBRUK
Telefonnummer:0295-20072
E-post:info@osterbybruksherrgard.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS