ÄNDAMÅL

Av fondens tillgångar får endast den årliga avkastningen användas och detta i enlighet med Agnes Stenhagens testamente 1951-09-09. På grund härav skola av denna avkastning, tillfälliga eller mera varaktiga understöd lämnas åt studerande vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm tillhörande kemiska sektionen, vilka på grund av tillfällig sjukdom eller eljest svåra ekonomiska förhållanden äro i behov av hjälp under sin vistelse vid Högskolan. Av liknande skäl kunna understöd undantagsvis utdelas även till civilingenjörer, utexaminerade från kemiska sektionen, som äro i behov av hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stenhagens fond
Organisationsnummer:802008-0480
Adress:
  • Box 1419
  • 111 84 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6138000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS