ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att: a. i nära samarbete med Handelshögskolan i Stockholm utföra forskning kring och göra utredningar om nämnda förhållanden på eget initiativ eller på uppdrag mot särskild ersättning. b. mot ersättning forlöpande tillhandahålla dem som med stiftelsen träffat särskilt avtal därom resultatet av dess forsknings- och utredningsverksamhet. c. på begäran därom utan ersättning tillhandahålla stiftarna samt statsdepartement och centrala statliga myndigheter resultatet av stiftelsens forsknings- och utredningsverksamhet samt, d. mot ersättning medverka vid utbildningen inom ramen för Handelshögskolans i Stockholm utbildningsprogram.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Östekonomiska Institutet
Organisationsnummer:802014-4450
Adress:
  • Box 6501
  • 113 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7369670
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS