ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och vetenskaplig forskning kring statarmuseet i Torup. Stiftelsen skall verka för: – att ett mindre område av fastigheten Torup 1:1, på vilket det så kallade sexfamiljshuset är beläget, tillförs stiftelsen, – att upprustning sker av sexfamiljshuset samt att byggnaden löpande underhålls, – att byggnadens museidel iordningställs, – att ett statarmuseum för allmänheten öppnas i nämnda byggnad, – att statarmuseet blir ett ”levande museum med aktiviteter för att levnadsgöra statarnas och lantarbetarnas historia och kultur, – att stimulera forskning och undervisning inom museets verksamhetsområde, – att arbeta med dokumentation av statarnas och lantarbetarnas historia, och omsätta dokumentationen i olika kulturella uttryck, – att infoga statarnas och lantarbetarnas historia i ett helhetssammanhang kring Torup samt – att genom stipendier stimulera insatser som gagnar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Statarmuseet i Skåne
Organisationsnummer:846004-7197
Adress:
  • Torupsvägen 606-59
  • 233 64 Bara
Telefonnummer:040-44 70 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS