ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att för framtiden bevara och bibehålla i stiftelseurkunden omtalad egendom. Sålunda skall stiftelsen bibehålla och förvalta fastigheterna Stavre 1:3, 1:37 och Bodsjölandet 1:4 jämte vissa föremålssamlingar. Att så långt möjligt underhålla kultur- och lokalhistoriskt intressanta byggnader å fastigheten. Att bedriva ett aktivt skogsbruk och annan näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stafgård
Organisationsnummer:893202-2190
Adress:
  • Stafre 404
  • 843 94 Gällö
Telefonnummer:070-626 62 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 942 666 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS