ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga ränteavkastning skall 1/5 läggas till kapitalet tills detta uppnått ett belopp av 200 000 kronor. Sedan avdrag gjorts för underhållskostnaden av donatorernas gravar och 1/5 av avkastningen lagts till kapitalet skall under tiden för kapitalökningen 4/5 av årliga räntan och därefter hela årliga ränteavkastningen, uppdelad i lotter om 4 000 kronor vardera. Utdelas till hederliga och aktningsvärda personer, som tillhört Helsingborgs samhälle under minst 20 år sålunda, att envar donationstagare erhåller ena hälften av räntan den 3:e april och den andra hälften den 20 oktober, beräknad efter en lott. Man och hustru får ej åtnjuta avkastning av mer än en lott. Änkor och äldre ogifta kvinnor äga företräde vid utdelningen ur fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stadsrevisor och fru A Hanssons Donationsfond för Pauvres Honteux
Organisationsnummer:843001-4459
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS