ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall en tiondel läggas till kapitalet, tills det uppgår till 500.000 kronor, och återstoden årligen utdelas till behövande ålderstigna, sjuka och lytta i Västerås bosatta personer, vilka icke åtnjuta kommunalt understöd. De årliga understöden böra i regel icke understiga 500 kronor. Av fondens avkastning skall dock min systerdotter fröken Astrid Svedeus, Jönköping, under sin livstid årligen bekomma 1.200 kronor. Därest något av min mans eller mina andra syskonbarn kommer i det ekonomiska läge, att det behöver understöd för sitt uppehälle och fyller kvalifikationerna för understöd ur fonden med undantag för föreskriften om bosättningsort, skall det ha företräde framför andra till ett årligt understöd av 1.200 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stadsinspektor Per Viktor Johanssons och fru Hilda Johanssons understödsfond
Organisationsnummer:878002-1468
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS