ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län genom att en gång varje eller vartannat år utdela stipendium/stipendier som skall ge möjlighet till personlig förkovran inom någon av ett folkbiblioteks olika verksamhetsgrenar. Stipendium kan sökas av person fast anställd inom folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiat skall få tillfälle att studera verksamheten vid något bibliotek i Sverige eller utomlands. Det kan gälla övergripande frågor eller delar av verksamheten, som exempelvis barn- och ungdomsverksamhet eller informationsverksamhet. Ansökan om stipendium skall innehålla uppgift om hur stipendiet skall användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stadsbibliotekarien Jan Nilssons folkbiblioteksfond i Västmanlands län
Organisationsnummer:817605-7225
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-39 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS