ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är:
– att bedriva behandling för människor med livsproblem, vilka tar sig uttryck i drogmissbruk/drogberoende eller andra för individen destruktiva livsmönster. Drogmissbruk/drogberoende avser främst missbruk/beroende där psykofarmaka ingår.
– att bedriva handledning, utbildning och organisationsutveckling.
– att bedriva forskning eller utvecklingsarbete.

För detta ändamål skall stiftelsen äga eller förhyra lokaler för hem för vård eller boende (hvb) och annan fast eller lös egendom samt anställa lämplig personal som handhar verksamheten utifrån stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen STAC
Organisationsnummer:867200-6387
Adress:
  • Iris Utvecklingscenter
  • Box 113
  • 565 23 MULLSJÖ
Telefonnummer:0392-37500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS