ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas till stöd och uppmuntran åt gamla, sjuka och behövande. Företräde skall därvid ges åt frimurarbörder och deras efterlevande. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Johanneslogen Acacian-Malmöhus samfond för behövande
Organisationsnummer:846004-0176
Adress:
  • Isak Slaktaregatan 1
  • 211 21 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS